Gizlilik Politikası

İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın (“Politika”) yer aldığı veya Politika’ya atıfta bulunulan https://evotrio.com dâhil olmak üzere; EvoTRio Bilişim Teknolojileri İTH. ve İHR.LTD.ŞTİ'ne (“EvoTRio”) ait tüm internet siteleri ve uygulamalarına (hepsi birlikte, "Sanal Ortamlar") uygulanmakta ve bu internet sitelerini ziyaret eden ve uygulamaları kullanan kişileri (“Kullanıcılar”) kapsamaktadır. Çevrimdışı toplanan bilgiler ile Sanal Ortamlar kapsamında kullanılan ve üçüncü taraflarca sunulan veya elde edilen bilgiler Politika’nın kapsamı dışındadır. Sanal Ortamların kullanımı Politika hüküm ve şartlarının Kullanıcılar tarafından istisnasız kabulüne bağlı olup, Kullanıcılar Sanal Ortamlara erişim sağlayarak bu Politika’nın hüküm ve şartlarını kayıtsız şartsız olarak kabul etmiş sayılırlar.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan düzenlemelerden doğan haklar da dâhil olmak üzere Sanal Ortamlar ile Sanal Ortamlar’dan kaynaklı tüm haklar EvoTRio’a aittir. Bu kapsamda, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sanal Ortamlar’ın veya içerikte yer alan herhangi bir hususun kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, kaynak kodunun çıkarılması, başka dillere çevrilmesi veya türev sürümler oluşturulması yasaktır. Sanal Ortamlar’da yayınlanan bütün yazılı, görsel, sesli, elektronik materyallerin ve marka, işaret ve logo da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sanal Ortamlar’da yer alan her türlü içeriğin hakları ile telif, diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları EvoTRio ya da üçüncü kişi veya kuruluşlara ait olup, söz konusu haklar ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır. Yukarıda bahsi geçen tüm unsurlara veya içeriğe, Sanal Ortamlar’da yer verilmesi, Kullanıcı’nın Sanal Ortamlar’a veya Sanal Ortamlar’da yer verilen unsurlara veya içeriğe erişimine olanak sağlanması, bunlar ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Sanal Ortamlar veya Sanal Ortamlar’da yer verilen herhangi bir unsur veya içerik EvoTRio'ın yazılı izni olmaksızın fiziki veya elektronik herhangi bir ortamda kopyalanmayacak, işlenmeyecek, yeniden üretilmeyecek, çoğaltılmayacak ya da herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır. Sanal Ortamlar veya Sanal Ortamlar’da yer verilen herhangi bir unsur veya içeriğin işbu Politika’da yer alan şartları veya fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki herhangi bir kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan Kullanıcı’ya ait olup, EvoTRio’ın söz konusu ihlal veya ihlallerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

Her Kullanıcı, EvoTRio veya başka bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edecek nitelikte herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını, Sanal Ortamlar’da tüm Kullanıcılar için erişilebilir olan her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere ifşa edilmesi konusunda EvoTRio’ın münhasır hak sahibi olduğunu kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Sanal Ortamlar’da yer alan her türlü içerik; tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi EvoTRio'dan temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Sanal Ortamlar’da yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Bu Sanal Ortamlar’da yayınlanan bilgilerde eksiklikler, yanlışlıklar, yazım hataları ve güncelleme hataları bulunabilir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından maddi veya manevi zarar da dâhil olmak üzere EvoTRio'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kayıtsız şartsız kabul eder. Sanal Ortamlar kapsamında ulaşılabilir olan ilanlar kısmının amacı Kullanıcılar’ın ticari amaçlı olmayan satış ile tavsiye niteliğinde paylaşım yapabilme imkânı sağlamaktır. Bu kapsamda Sanal Ortamlar’a ilan koyan, paylaşım yapan veya herhangi bir şekilde katılım sağlayan Kullanıcılar Sanal Ortamlar’ın ilgili kısımlarında belirtilen Kurallarımızı peşinen kabul etmiş sayılmaktadır. “Kurallarımız” metninde yer alan hususların ihlal edilmesi halinde EvoTRio’ın ihlali gerçekleştiren Kullanıcılar’a karşı hukuki, cezai ve disiplin alanında gerekli başvuruları yapma hakkı saklı tutulmaktadır.

Kullanıcılar, işbu Politika kapsamında Sanal Ortamlar’da tüm kullanıcılar için erişilebilir olan bilgileri, elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik ve benzeri bilgiyi EvoTRio’ın yazılı izni olmaksızın ticari amaçlarla veya herhangi başka bir sebeple kullanmayacağını, koruyacağını ve herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşa açıklamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’lar, Sanal Ortamlar’a kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. EvoTRio, Kullanıcılar tarafından iletilen veya yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Kullanıcılar tarafından Sanal Ortamlar’a giriş yapmak için kayıt sırasında oluşturulacak parola ve şifrelerin (“şifre”) sorumluluğu yalnızca Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı şifresi açık ve erişilebilir şekilde EvoTRio sistemlerinde tutulmamaktadır. Şifrenin yalnızca Kullanıcı tarafından bilinmesi ve kullanılması gerekmektedir. Şifrenin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda EvoTRio sorumlu değildir.

EvoTRio, kendi takdirinde olmak üzere Sanal Ortamlar’ın içeriğini, bu kapsamda Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme, sona erdirme ve Sanal Ortamlar’da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Sanal Ortamlar, EvoTRio tarafından verilen hizmetlerin sunulması için elde edilen kişisel verileri www.evotrio.com/KVKK internet adresinde yer alan EvoTRio ve EvoTRio Ailem Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metinleri, EvoTRio Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile EvoTRio Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasına uygun olarak, yalnızca elde edilme amacı ile sınırlı olacak şekilde işleyecek, gerekli hallerde ve yalnızca amaçla bağlantılı olarak üçüncü kişilere aktarabilecek, öngörülen sürelerin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması halinde imha edecektir.

EvoTRio, Kullanıcılar tarafından Sanal Ortamlar aracılığıyla kendisine iletilen bilgileri Politika ve www.evotrio.com/KVKK internet adresinde yer alan EvoTRio Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni, EvoTRio Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile EvoTRio Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. EvoTRio aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, erişim tarihi ve saati ile benzer bilgileri de kullanıcılarla ve üçüncü kişilerle Sanal Ortamlar kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak veya istatistiki değerlendirme veya kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Sanal Ortamlara erişim sağlanan cihazın veya bağlantının güvenli tutulması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Sanal Ortamlar’da herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin güvenliği, doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. EvoTRio, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin, bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. EvoTRio, Kullanıcı’ların Sanal Ortamlar’dan mümkün olduğunca faydalanması ve süreçlerinin verimli olarak yürütülebilmesi için değişiklikler ve güncellemeler yapma veya sunulan hizmetler için ücret talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Sanal Ortamlar’ın virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Sanal Ortamlar’a girmesi nedeniyle, kendi yazılım, donanım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

EvoTRio, Sanal Ortamlar kapsamındaki hizmetlerinin her koşulda sorunsuz ve kesintisiz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde oluşabilecek hatalardan ve olası kesintilerden sorumlu değildir. Sanal Ortamlar üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma, sona erme veya sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek kayıplardan EvoTRio sorumlu değildir.

Genel olarak, kullanıcı kim olduğunu belirtmeden ya da kişisel bilgilerini vermeden Sanal Ortamlar’ı ziyaret edebilir. Sanal Ortamlar’a erişmek için telekomünikasyon hizmetlerini kullanımıyla ilgili olarak, kullanıcının iletişim verileri (örneğin, internet protokol adresi) veya verilerin kullanımı (örneğin, her erişim başlangıcı, bitimi ve kapsamı ile erişilen telekomünikasyon hizmetleri hakkında bilgiler) teknik olarak üretilir ve makul olarak kullanıcının kişisel verileriyle ilişkilendirilebilir.

Bu hususlar haricinde Sanal Ortamlar, kendi kullanım şartları bulunan üçüncü taraf hizmetlerini kullanmaktadır. Bu kapsamda, Sanal Ortamlar kapsamında dış kaynak uygulamaları tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının sunmuş olduğu şart ve koşullara kendi bağlantıları aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Politika’da yer alan taahhütler sadece Sanal Ortamlar’da geçerlidir ve Sanal Ortamlar’da link (bağlantı) aracılığıyla yer alanlar dahil diğer internet sitelerini kapsamamaktadır. Sanal Ortamlar’dan bağlantı ile yönlendirilen ortamların kullanımı ile ilgili o sitelere ait gizlilik ve kullanım şartları ile politikalar geçerli olacaktır. Sanal Ortamlar’da reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile yönlendirilen veya aktarılan diğer internet sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, kişisel verilerin korunması, gizlilik prensipleri de dahil olmak üzere kullanım şekli veya kuralları, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi veya manevi zarar ve kayıplardan EvoTRio sorumlu değildir.

Resmi makamlardan Kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi veya Kullanıcının EvoTRio sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı girişimi tespit edilmesi halinde EvoTRio, diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma veya yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların Politika’ya aykırı davranışı halinde EvoTRio’ın kanun yollarına başvurma, hukuki ve fiili tedbirler alma hakkı saklıdır. Bu Politika ve Sanal Ortamlar’da belirtilen esaslarla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda başvurulacak olan yetkili mahkeme Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri, uygulanacak hukuk ise Türk Hukuku’dur.

EvoTRio Politika’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Politika kapsamında düzenlenen hususlar Sanal Ortamlar veya Kullanıcı’ların ihtiyaçları doğrultusunda güncellenebilecektir. Bu doğrultuda, ilgili değişiklikler hakkında bilgi sahibi olunabilmesi adına bu sayfayı düzenli olarak gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Politika’da sayılan hüküm ve koşullar metnin yayım tarihi olan 01.06.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.